top of page

Privacyverklaring

Introductie
Zodra je onze website stijlkriebels.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met jouw informatie om en slaan die veilig op. 

Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van jou hebben, neem dan contact op met ons. 
 

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 juni 2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

 2. Wie gebruikt jouw gegevens? 

 3. Van wie gebruiken we gegevens?

 4. Hoe komen we aan jouw gegevens?

 5. Welke gegevens gebruiken we?

 6. Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

 7. Hoelang bewaren we jouw gegevens?

 8. Met wie delen we jouw gegevens?

 9. Waar slaan we jouw gegevens op?

 10. Hoe veilig zijn jouw gegevens bij ons?

 11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

 13. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

 14. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt jouw gegevens?
Stijkriebels is een eenmanszaak, gevestigd aan de menuetstaat 13 in Apeldoorn. 
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat Stijlkriebels ingeschreven onder het KVK nummer: 90004884. Stijlkriebels is verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. 
 

3. Van wie gebruiken we gegevens?
We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen we aan jouw gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:
 

 • Jouw gegevens invult op onze website

 • Contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of op andere manier
   

5. Welke gegevens gebruiken we?
We maken gebruik van de volgende gegevens:

 

 • Voor- en achternaam 

 • Geslacht

 • Woonadres of vestigingsadres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Betaalgegevens

 • Gegevens over jouw bezoek aan onze website

 • Gegevens die je tijdens contact met ons doorgeeft

 

6. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Stijlkriebels.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden: 
 

 • Zakelijke communicatie

 • Het versturen van digitale producten naar je e-mailadres

 • Het versturen van fysieke producten naar je woonadres

 • Het versturen van digitale offertes en/of facturen
   

7. Hoelang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. 

Zolang je klant bij ons bent, bewaren we jouw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we
je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op. 

 

8. Met wie delen we jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of je hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

9. Waar slaan we jouw gegevens op?
We verwerken jouw
 gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we jouw gegevens ook binnen de EER opslaan. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op. 

 

10. Hoe veilig zijn jouw gegevens bij ons?
We hebben er veel aan gedaan om jouw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Jouw gegevens zijn dus veilig bij ons. 

We zorgen er ook voor dat jouw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. Wanneer we jouw gegevens delen met anderen, zijn zij ook verplicht om daar met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merk je dat dit niet zo is, laat het ons weten. 

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stijlkriebels.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.
 

13. Hoe wat doen we met gegevens van minderjarigen?
We richten ons met onze website niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. 

Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

14. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@stijlkriebels.nl. We helpen je graag.

bottom of page